Nyheder
Læs mere

Fotos
Læs mere

Bestyrelsen


Formand Jørgen Lang Jørgensen Næstformand Finn Jensen
jlang@teliamail.dk vinnie.finn@mail.dk
59470452 20148890
40144855  
   
Kasserer Bjarne Søeborg Best.medl. Benny Andersen
bjsoeeborg@gmail.com andersen.benny@hotmail.dk
20460653 40456015
   
Sekretær Bent Bagger-Sørensen Best.medl. Erik Allan Gudmand Petersen
bent@bentlis.dk allangp@youmail.dk
29253566 45804891
   
Best.medl. Claus Bang Intern revisor Claus Bang
cb@oroe.one cb@oroe.one
30337413 30337413
   
   
   
Teknisk udvalg: Jørgen Lang Jørgensen - Finn Jensen - Bjarne Søeborg - Peder Pedersen - Bent Bagger Sørensen
 
Vandværkspasser: Bjarne Søeborg
   
Administration: Qvortrup Administration A/S  
Att.: Mona Hansen  
Sortedam Dossering 43  
2200 København N  
mh@qvortrup-adm.dk  
35354300  
   
Antal besøg: ocom.dk