Kontingent


Kontingent plus vejafgift betales halvårligt i perioderne 01/01-30/06 og 01/07-31/12.
 
Halvårligt kontingent grundejerforening kr. 290,00
Halvårlig vejafgift kr. 110,00
I alt: kr. 400,00
     
Det helårlige kontingent plus vejafgift beløber sig til: kr. 800,00
Alle beløb er incl. moms
     
På indbetalingskortet figurerer også et beløb for vandværksafgift, men da det beløb er variabelt alt afhængig af vandforbrug henviser vi til takstbladet under afsnittet vandværket/takster.
Antal besøg: ocom.dk